Regler under cupen för att undvika smittspridning 2020

Vi hoppas kunna erbjuda publik på plats under 2021 års turnering men kommer att kunna genomföra den ändå på ett Corona-säkert sätt. Nedanstående regler gällde för 2020 år turnering. Mer info kommer närmare inpå cupen.

1. Ingen publik tillåts på matcherna.

2. Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte delta i cupen alls, utan ska stanna hemma även om man tillfrisknar under cupen. Insjuknar man under cupen ska man åka hem direkt.

3. Två hallvärdar i varje hall under hela cupen som är ansvariga för att riktlinjerna följs och att lagen snabbt kommer till rätt omklädningsrum samt avlägsnar sig från hallen skyndsamt efter färdigspelad match.

4. Hallvärdar och/eller cupledning har rätt att neka spelare/ledare tillträde till hallarna om de uppvisar symptom.

5. Maximalt 20 personer inklusive maximalt fem ledare per lag till varje match. Detta förutsatt att StIBF tillåter det som avsteg från de generella tävlingsreglerna om 20 spelare och 5 ledare.

6. Maximalt sex funktionärer samtidigt i varje hall under cupen. 3 personer i seket, 1 filmare och ytterligare två personer, t ex fotografer eller hallvärd.

7. Maximalt fyra domare samtidigt i hallen. Domarschema och instruktioner skickas ut i god tid innan cupstart.

8. Domarrum i alla hallar så att domarna kan vistas utanför planen vid pauser och mellan matcherna.

9. Planering av omklädningsrumsschema så att lagen hamnar på ordentligt avstånd från varandra och har möjlighet att komma in på spelplanen från olika ingångar.

10. Omklädningsrumsschema skickas ut samtidigt med spelschemat till alla lag för att underlätta planeringen för lagen och undvika trängsel i hallarna.

11. Uppmana lagen att komma ombytta till hallarna samt byta om hemma efter genomförd match, för att minimera tid i hallen.

12. I alla de hallar ges lagen instruktioner om att lämna omklädningsrummen direkt ut till gatan via andra dörrar utan att passera entré eller spelplan.

13. Instruera lagen att värma upp i omklädningsrummen om tiden är knapp så aldrig fyra lag befinner på spelplanen samtidigt.

14. Förbud att beträda spelplanen innan lagen från matchen innan har hunnit lämna spelplanen helt.

15. Ingen tackningsprocedur efter genomförd match.

16. Regelbunden städning av toaletter och omklädningsrum inklusive påfyllning med tvål, handsprit och pappershanddukar så att god handhygien kan hållas under hela cupen.

17. Avbytarbänkar/stolar runt planen och i sekretariatet torkas av mellan varje match av sekretariatet.

18. Närvarolistor på alla lag och funktionärer kommer att hållas under hela cupen för att vid begäran kunna lämnas ut till myndighet för smittspårning.

19. Kiosker och cafeterior i hallarna hålls stängda. Eventuellt kommer det att finnas kiosk utomhus i anslutning till hallarna.

20. Övernattande lag inackorderas så att maximalt 50 personer äter frukost samtidigt i varje lokal och matscheman skapas så att inte fler än 50 personer äter lunch och middag samtidigt i matsalarna. Detta sker i samarbete med respektive hotell och restaurang.

21. De lag som vill ha matlådor från restaurangerna istället för att äta på plats kan beställa det.